Blok de BiD

Aquí podeu llegir totes les meues ressenyes a la web de la revista: en català i en castellà

Relació de ressenyes publicades a Blok de BiD:

2020

2018

2017

2015

2014

#assaig #ressenyes #BlokdeBID